EESTI JAZZLIIT

Liikmelisus

Eesti Jazzliidu liikmeks on oodatud kõik muusikud ning muusikasõbrad, kes soovivad anda oma panuse Eesti jazzmuusika arengusse.

LIIKME HÜVED

  • kuuluda oma erialaorganisatsiooni, esindades ja aidates kaasa skeene arendamisele;
  • kandideerida eelisõigusega kontsertprogrammi (Open Call);
  • saada vastavalt Liidu võimalustele nõustamist ja turundamist ning erialast infot;
  • saada kajastust oma erialaste uudiste kohta kvartaalses uudiskirjas;
  • ekspordipotentsiaali ja -soovi omades leida paremaid võimalusi kandideerimaks rahvusvahelistesse (vahetus)projektidesse koostöös Liidu erinevate partneritega;
  • olla muusikuna nähtav Liidu kodulehe rubriigis: www.jazz.ee/eesti-jazz/muusikud/;
  • osaleda Liidu üldkoosolekul, rääkides kaasa Liidu tegevuses.

SOODUSTUSED JA HONORAR

  • liikmetele kehtib alati soodsaim piletihind (-30%) kõikidele Jazzliidu poolt korraldatavate kontsertidele;
  • muusikutest liikmetele, kes on tasunud oma aastamaksu tähtajaliselt (kuni 31.01) kehtivad kõrgemad honorarid kui mitteliikmetele ja mitte tähtajaks tasunud liikmetele;
  • uutele muusikutest liikmetele, kes astuvad liikmeks pärast 31.01, hakkab kehtima kõrgem honorar järgmisest kontserthooajast. Enne 31.01 liitunud uutele muusikutest liikmetele kehtib liikmehonorar ka käesoleval kontserthooajal.

LIIKMEKS ASTUMINE

Liikmeks astumise soovist palume teada anda EJL-i tegevjuhi Ave Tölpti e-posti aadressil: ave@jazz.ee. Uued liikmed kinnitatakse juhatuse koosolekul neljal korral aastas, otsusest anname teada e-kirja teel, tasumine ülekande alusel Liidu rekvisiitidele:

Saaja: Eesti Jazzliit
Arveldusarve: EE851010220039603015, SEB pank
Summa: 35€
Selgitus: nimi ja aastamaks 2020

Ühekordne liitumistasu on 15€
Iga-aastane liikmemaks on 20€

Liikmete arv (12.2019 seisuga): 143

 
 
 

X