EESTI JAZZLIIT

Eesti Jazzliit otsib oma meeskonnaga liituma projektijuhti Tudengijazz festivali edukaks läbiviimiseks ja korraldamiseks

Tööülesanded:

 1. Tudengijazzi projektijuhtimine ja projektimeeskonna koordineerimine;
 2. projektikava koostamine, jooksev täiendamine ja tulemuslik elluviimine;
 3. koosolekute läbiviimine;
 4. Töö raames kokkulepete saavutamine ja tähtaegade järgimine;
 5. Tööga seotud eelarvestamine ja selle järgimine;
 6. vajadusel sisutekstide loome ja tekstide toimetamine;
 7. sisendi andmine valdkonnajuhtidele;
 8. projektitaotluste aruannete ettevalmistamine;
 9. vajadusel lepingute ettevalmistamine ja edastamine;
 10. Töö raames kahepoolsete koostöösuhete arendamine;
 11. Töö raames meediasuhtlus ja esindus;
 12. projektimaterjali arhiveerimine;
 13. kokkuvõtete tegemine ja tulemuste analüüs koostöös tegevjuhiga;
 14. lähtuvalt eelnimetatust ühekordsete ülesannete täitmine tegevjuhi ettepanekul.

 

Eeldused tugevale kandidaadile:

 1. oskab planeerida ja määrata eesmärke;
 2. oskab jagada ja mõtestada erinevaid tööülesandeid;
 3. oskab anda sobivaid juhiseid erinevatele osapooltele;
 4. oskab luua ühtset keskkonda ja veenduda erinevate osapoolte omavahelises mõistmises
 5. oskab võtta kontrolli eesmärkide saavutamise ja tegevuse korraldamise üle;
 6. on analüütiline, kohusetundlik, suhtlemisaldis, valdab väga heal tasemel eesti ja inglise keelt ning orienteerub valdkonnas.

 

Eesti Jazzliit pakub:

 1. võimalust osaleda valdkonna jaoks oluliste eesmärkide kujundamisel ja täitmisel;
 2. sõbralikku ja asjalikku töökollektiivi;
 3. paindlikku tööaega.

 

Lisainfo:
Projekti kestus: detsember-märts (vajadusel lisaks aprill).
Projektijuhi tasu nelja kuu jooksul: 2000 eurot (km-kohuslase puhul, lisandub km).
Rohkem infot festivali kohta: http://www.tudengijazz.ee/.

 

Kandideerijal palume esitada järgnevad dokumendid hiljemalt 30.11.2019 info@jazz.ee:

 1. CV;
 2. motivatsioonikiri (pool A4);
 3. kandidaadi soovil muud olulised dokumendid või materjalid.

 

Eesti Jazzliidu eesmärgiks on Eesti jazzmuusika arendamine ja edendamine kodu- ja välismaal. Eesti Jazzliit korraldab kontserte ja temaatilisi sündmusi, kogub ja jagab teavet Eesti jazzmuusikast ja -muusikutest, korraldab jazzialast koostööd muusikute ja organisatsioonide vahel ning otsib jazzmuusika arendamiseks rahalisi vahendeid. 2004. aastal loodud Eesti Jazzliit kuulub aastast 2006 European Jazz Networki.