EESTI JAZZLIIT

2019. aastast tõuseb Eesti Jazzliidu liikme honorar 150 euroni

Alates uuest aastat tõuseb Eesti Jazzliit MTÜ liikmete ühe kontserdi eest ettenähtav honorar senise 125 euro pealt 150 euro peale. Mitteliikmetele jääb kehtima endine honorar. Nimetatud muudatus toob kaasa ka muutuse liikmemaksu suuruses, milleks saab senise 15 euro asemel olema 20 eurot aastas. Lisaks tõuseb transpordikompensatsioon. Sõidukilomeetrihind on orienteeruvalt 0,14 senti. Täpsem info selle kohta laekub esinejatele programmijuhilt.

Eesti Jazzliit MTÜ liikmetel on võimalus:

• kuuluda oma eriala organisatsiooni ja aidata kaasa skene arendamisele;

• rakendada erinevaid põnevaid muusikalisi ideid ja kandideerida programmi (Open Call);

• saada vastavalt võimalustele nõustamist ja turundamist ning infot koolituste kohta erinevatelt partneritelt;

• lisada oma info jazz.ee kodulehele https://www.jazz.ee/eesti-jazz/artistid/ ja olla nähtav internetiavarustes ilma, et peaks endale eraldi kodulehe looma;

• saada kajastust oma muusikaliste uudiste kohta igakuises uudiskirjas;

• saada toetuseks EJLi kontsertidele kutseid Hooandja kingitusteks;

• tõsist ekspordipotentsiaali ja -soovi omades leida paremaid võimalusi kandideerimaks rahvusvahelistesse (vahetus)projektidesse koostöös nii Eesti kultuuriatašeedega kui ka jazzliidu erinevate partneritega üle maailma.

Lisaks kehtib liikmetele alati soodsaim piletihind (-30%) kõikidele Jazzliidu poolt korraldatavate kontsertidele.