EESTI JAZZLIIT

Üldkoosolek 2021

Eesti Jazzliit kutsub liikmeid osalema üldkoosolekul 15. juunil kell 18.00–20.00. Toimumiskohaks on Philly Joe’s Jazziklubi aadressiga Vabaduse Väljak 10, Tallinn. Liikmed, kes ei saa kohale tulla, saavad Üldkoosolekust osa võtta virtuaalselt. Palume sellest meile teada anda info@jazz.ee kaudu.

Päevakord:

  1. Päevakorra, koosoleku juhataja, häältelugemiskomisjoni ja protokollija kinnitamine
  2. Eelmise aasta tegevuste kokkuvõte, esitlevad juhatuse esimees ja tegevjuht, tegevmeeskonna liikmed
  3. Majandusaasta aruande kinnitamine
  4. Revisjonikomisjoni tagasiside ja tulemi kinnitamine
  5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine perioodiks 16. juuni 2021 – juuni 2022
  6. Juhatuse liikmete valimine perioodiks juuni 2021 – juuni 2023
  7. Valimistulemuste kinnitamine
  8. Käesoleva aasta tegevus- ja programmistrateegia tutvustus
  9. Küsimused ja vastused

Päevakorras võib ette tulla muudatusi.

Palume üldkoosolekule registreeruda hiljemalt 11. juuniks alloleval vormil. Samuti palume tutvuda eelnevalt kõikide ülespandud materjalidega ning saata meile koosoleku sujuvamaks kulgemiseks oma küsimused või ettepanekud.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 50% Liidu liikmeskonnast. Juhul, kui üldkoosolekul osalemine ei ole võimalik, palume Sind volitada enda asemele osaleja, saates digitaalallkirjastatud volikirja meiliaadressile info@jazz.ee. Volikirja näidise leiad SIIT.

Üldkoosoleku meeldetuletus ja täiendavad materjalid saadetakse osalejatele hiljemalt üks päev enne koosoleku toimumist.

Juhatuse liikmete valimine
Vastavalt Jazzliidu põhikirja punktile 5 on Jazzliidu juhatus 5 kuni 9 liikmeline. Juhatuse liige loetakse valituks, kui ta saab teistest kandidaatidest enam hääli. Juhatuse esimehe valib juhatus oma liikmete hulgast. Juhatuse mandaat kestab 2 aastat. Juhatuse liikmete ülesannete, vastutuse ja tööga kaasnevate võimalustega saab tutvuda Liidu põhikirjas punkt 5.

Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Kolmeliikmeline revisjonikomisjoni valib Liidu üldkoosolek. Revisjonikomisjon teostab järelvalvet Liidu organite tegevuse üle, esitab tulemuste kohta aruande üldkoosolekule.

 

Dokumendid

Eesti Jazzliidu programmistrateegia (.pdf)
Eesti Jazzliidu arengukava 2019-2021 (.pdf)
Eesti Jazzliidu majandusaasta aruanne 2020 (.pdf)
Eesti Jazzliidu kontsertprogramm 2020 (.pdf)
Eesti Jazzliidu XVII hooaeg (.pdf)
Jazzliidu 2020 majandusaasta revisjonikomisjoni otsus (.pdf)

 

 

Üldkoosolekule registreerumine