Joel Remmel Trio

_KKK7851_2

Kuupäev
15. 02. 2013
22:00

Asukoht
Teater NO99 jazzklubi
Sakala 3


Trios saavad kokku kolm noort muusikut – Joel-Rasmus Remmel, Heikko-Joseph

Remmel ja Aleksandra Kremenetski – kelle muusikaline mõttemaailm ühtib üsna

tuntavalt. Esitatakse originaalloomingut, mille hulgas nii värskemaid ideid kui ka

aastaid tagasi kirjutatut, mis kontserdil omandab näo, kuidas muusika trio liikmete

endi jaoks hetkel kõlamas on. Muusikast põimub läbi erinevate aegade otsinguid

ja leide, mis ühelt poolt pakub konkreetseid ja selgeid ideid, teisalt jätab ruumi ka

vabadusele, nii kuulajates kui muusikuis endis.

Kontserdil kõlab muusika Joel Remmel Trio 2011. aasta kevadel ilmunud

debüütalbumilt “Lumekristall”. Lisaks kuuleb värskemat loomingut, mis peegeldab

ansambli praeguse hetke muusikalisi otsinguid.

 

Joel-Rasmus Remmel – klaver

Heikko-Joseph Remmel – kontrabass

Aleksandra Kremenetski – löökpillid

 

 

www.facebook.com/joelremmeltrio

Reklaam

logo_dark_export NO99 Jazziklubi Philly Joe's LOGO_EJN viewer Sõru Jazz Artist JuuJääb VJ_jazzee