EESTI JAZZLIIT

pornhun

Liikmelisus

Eesti Jazzliidu liikmeks on oodatud kõik muusikud ning muusikasõbrad, kes soovivad anda oma panuse Eesti jazzmuusika arengusse.

Eesti Jazzliit MTÜ liikmetel on võimalus kuuluda oma eriala organisatsiooni ja aidata kaasa skene arendamisele; rakendada erinevaid põnevaid muusikalisi ideid ja kandideerida programmi (Open Call); saada vastavalt võimalustele nõustamist ja turundamist ning infot koolituste kohta erinevatelt partneritelt; olla nähtav www.jazz.ee kodulehel www.jazz.ee/eesti-jazz/muusikud/; saada kajastust oma muusikaliste uudiste kohta igakuises uudiskirjas; tõsist ekspordipotentsiaali ja -soovi omades leida paremaid võimalusi kandideerimaks rahvusvahelistesse (vahetus)projektidesse koostöös nii Eesti kultuuriatašeedega kui ka jazzliidu erinevate partneritega üle maailma. Lisaks kehtib liikmetele alati soodsaim piletihind (-30%) kõikidele Jazzliidu poolt korraldatavate kontsertidele.

Muusikutest liikmetele, kes on tasunud oma aastamaksu tähtajaliselt (enne esinemist, kuid mitte hiljem kui 15.02.) kehtivad kõrgemad honorarid kui mitteliikmetele ja mitte tähtajaks tasunud liikmetele.

Palume teatada liikmeks astumise soovist kontaktaadressil ave@jazz.ee. Liikmeks saamise kinnitab liidu juhatus. Eesti Jazzliidu ühekordne sisseastumistasu on 15€ ja aastamaks on 20€. Palume liikmemaksu tasuda Eesti Jazzliidu arveldusarvele:

Saaja: Eesti Jazzliit
Arveldusarve: EE851010220039603015, SEB pank
Summa: 20€ / 35€
Selgitus: nimi ja aastamaks 2019

pornrip.cc 1siterip.com xxxcomics.org
X